Jeg registrerer at SV sin selvutnevnte forsvarer, og amatørvever Gjessing, bruker mye av sin tid til å kommentere mine utspill. I RB den 7. mars er han ute igjen og på sedvanlig måte kommer karakteristikkene av meg som person på løpende bånd. Å være uenig med et politisk parti i sak er en ting, og komme med karakteristikker og omtaler av personer er en annen. Det er jo en kunst det der.

Innlegget er interessant på flere måter. Det adresserer på sedvanlig vis ikke det reelle tema som danner bakteppet for hans innlegg. Han refererer til mitt innlegg i samme avis 28. februar der jeg skriver at SV og Rødt spiller hasard med norsk sikkerhet fordi partiene er imot Nato medlemskap.

Gjessings påstander

Det klarer Gjessing å få til å påstå at jeg automatisk mener SV har «forsvart Russland sin invitasjon av Ukraina». Hvor han tar det fra, vet ikke jeg, men totalt feil er det. Det mangler rot i virkeligheten, og det står ikke en passus om dette i mitt innlegg i februar eller andre steder. Presisjonsnivået er heller dårlig for å si det enkelt.

Han skriver videre at «Staahle kommer med mange rare påstander» uten at han dokumenterer det på noe vis. Hva er «rare påstander»? Å være uenig med SV og andre sosialistiske partier? I så tilfelle er det jo en merkelig tilnærming til politisk uenighet. Men, om man ikke kan forsvare saken politisk er det jo et velkjent grep å ta mannen fremfor ballen….

I denne saken er det tydelig av SV representanten Gjessing tydeligvis ikke har forstått at essensen i Europas forsvar og sikkerhet ligger i Nato. Det er jo i og for seg ikke overraskende. SV oppstod som parti som følge av NATO motstand, og har vært imot det hele tiden. Min påstand i februar (som danner bakteppet for hans innlegg i RB) er at SV med sin Nato-motstand spiller hasard med norsk sikkerhet - den påstanden står fjellstøtt. At Gjessing forsøker å komme seg unna dette åpenbare faktum sier vel mer om SV, enn oss som er opptatt av norsk sikkerhet, og samtidig er motstandere av ideologisk forkvaklede regimer - uansett hvor det er i verden. Noe SV alltid har slitt med… Jeg vil heller oppfordre Gjessing og SV til å bruke tiden sin og leserinnleggene de kommer med til å fortelle hvordan SV har tenkt å sikre norske borgere, vår nasjonale sikkerhet og våre landegrenser all den tid de er imot å styrke, utvikle, og ruste norsk forsvar. Det ville være mer matnyttig for alle.

Ideologi og tilhørighet

Gjessing er også opptatt av min betraktning rundt SV og Rødt sin politisk ideologiske forankring. Jeg mener venstresidens lefling med kommunisme og venstreradikale krefter er farlig. Det finnes mange eksempler rundt omkring i verden hvor resultatet av slik politikk viser hvor ille det kan gå for folk og land. I sitt innlegg sier han at jeg kommer med «viss-vass». Igjen, en påstand som ikke adresserer sakens innhold. Jeg vil heller oppfordre Gjessing til å sette seg inn i Rødts (som han forsvarer) ideologiske forankring. Jeg vil oppfordre Gjessing til å lese seg opp på de historiske utspill Rødt og AKP-ml som er en del av Rødt i dag, har stått for i alle år.

Jeg vil oppfordre Gjessing til å lese seg litt opp på sitt eget partis støtte til regimer som har styrt rundt omkring i verden. Et eksempel er Venezuela, og konsekvensen av regimets politiske styring der. Et regime SV har omfavnet i mange omganger. Jeg mener politisk ideologisk forankring er verdt å diskutere, og jeg mener ideologier som går inn for å redusere enkeltmenneskers frihet og egenverd er farlig for demokratiet. At det er vanskelig å forstå for en som mener det beste er å overlate til politikere å overstyre folket er åpenbart, og det er trist.

Tom Staahle | Kommunestyremedlem Ullensaker Frp