Gå til sidens hovedinnhold

Når leselyst og leseglede står i fokus

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Rælingen bibliotek jobber tett med barnehager og skoler for hjelpe til å øke leseaktivitet blant de unge. Lesing er en forutsetning for å klare seg i informasjonssamfunnet vårt og må være en naturlig del av våre barns hverdag. I biblioteket er vi fokusert på at lesing skal være lystbetont og vi jobber hardt for å øke barns leselyst og leseglede. Derfor vil vi dele vår satsing på leseprosjekter med dere.

For å stimulere til leselyst og leseglede er det som nevnt tidligere viktig at barna lærer å velge ut bøker som er rett for dem. En bok som ett barn elsker og får masse ut av behøver ikke å passe for vennen. Det kan være tema, sjanger eller bokens innhold som fenger og det å lese er en subjektiv opplevelse. Samtidig må boken være på et nivå som passer for barnet. Er boken for vanskelig får ikke barnet en god opplevelse med lesingen for mestringsfølelsen uteblir. Boken må heller ikke være for enkel, dermed må barna lære både hvilken type bøker han/hun foretrekker å lese og hvilket nivå som passer.

Rett bok til rett barn er et omfattende prosjekt, som vi vet at flere av våre nabokommuner har arbeidet inn i sin skoler. I prosjektet hjelper en bibliotekar til med leseveiledning og samarbeider med elever på ett trinn. I Rælingen er 4. trinn utvalgt, og det starter med å rydde, merke og tilrettelegge skolebiblioteket. Rælingen bibliotek har i 2019 jobbet med Nordby skole. En bibliotekar har bistått den ansatte som har ansvar for skolebiblioteket når det gjelder utvelgelse av hvilke bøker som skal tilbys, hvor de skal stå og hvordan de skal merkes av bøker.

Skolebibliotek har dessverre ikke vært satset på i det siste og dermed er det ofte rotete og mange gamle bøker der. I skrivende stund jobber biblioteket fortsatt med å rydde, kaste gamle bøker og merke bøkene slik at det er lett å finne frem. Det tas når ansatte ved skolen og biblioteket har tid og tar sikte på å være ferdig ryddet og merket til skolen starter opp igjen
januar.
Mens arbeidet med biblioteket pågår arbeider en bibliotekar med 4. trinn. Hun har hatt bokprater og veiledet i femfinger metoden for å velge bøker på rett nivå. I samarbeid med lærer jobber de med dialog rundt bøkene. Etterhvert skal barna bli kjent med hvilken sjanger og type bøker de liker. Dermed vil de lettere klare å plukke ut bøker som appellerer til dem selv og få mer ut av lesingen. Prosjektet er planlagt å vare et skoleår ved hver av barneskolene og biblioteket tar sikte på å begynne med neste skole høsten 2020.

Opprusting av skolebibliotek
Ansatte ved biblioteket har fått henvendelser om å hjelpe til ved tre andre bibliotek. Foreløpig har vi bistått Løvenstad skole. Biblioteket vil sette i gang med bistand til Rud skole og Blystadlia skole i 2020. Linn Helena Bakjord, avdelingsleder ved Løvenstad sier dette om samarbeidet med biblioteket:

Løvenstad skole fikk våren 2019 tilbud om hjelp fra Pia ved Rælingen bibliotek. Vi startet med å lage en plan for å kassere bøker, ommøblering, bestemme kategorier og merking av bøker. Da vi voksne ofte har et annet behov for nostalgiske bøker enn det barna har. Med denne tanken i bakhodet var det lettere å starte prosessen. Vi ble konfrontert med at skolebiblioteket skal være for elevene og ikke for lærerne.

Prosessen startet i august 2019, biblioteket var klart for åpning uken før høstferien. Etter åpningen av skolebiblioteket, ser vi at barna liker å være i biblioteket for å låne bøker. Alle klassene har en egen time i skolebiblioteket der de kan ha undervisning og egen tid til å bli kjent med bøkene og hvilke kategorier de synes er spennende. Det blir også satt av to storefriminutt med elevbibliotekarene i uka. Ressurslærer i Lesing Anne Gulbrandsen Skau har et brennende ønske om å øke lesegleden til elevene på skolen. Så biblioteket har vært en fin måte å starte denne prosessen på.
Løvenstad skole har fått et velfungerende bibliotek som alle elevene på skolen har glede av, tusen takk for hjelpen. Skolen fant det spesielt godt å få på plass en klar målgruppe for skolebiblioteket og en målsetting.

Samarbeidet med Løvenstad skole har også vært positiv for bibliotekarene. VI har fått treffe og snakke med både lærere og elever. Det har også vært en flott opplevelse å få være med å hjelpe til med det faglige. Resultatet har blitt et flott og multifunksjonelt skolebibliotek som vi håper elevene får stor glede av i mange år fremover.

Dette er artikkel to om satsingen Rælingen gjør innenfor lesing. Første artikkel kan leses her: https://www.rb.no/kultur/litteratur/bibliotek/ralingen-satser-pa-lesing/s/5-43-1190489
Artikkelserien avsluttes med en siste artikkel om Barnebokbad i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, og andre fokusområder innenfor økt leseglede og leselyst.

Kommentarer til denne saken