– Når foreldre gir f … så må det få en konsekvens

Tom Staahle (Frp) mener både foreldre og barn slipper altfor billig unna når ungdomsgjenger lager kvalm.