Fet for framtiden – en aksjonsgruppe dannet av folk som bor i Fet og som arbeider for grundigere, geologiske undersøkelser av grunnforholdene med tanke på kvikkleireforekomster på begge sider av Glomma, der ny bru eventuelt skal fundamenteres – sendte sju spørsmål til politikerne i Lillestrøm kommune og regnet selvsagt med at de fikk svar.

Og noen svar fikk de. Det kom klare svar fra Folkets røst, Frp, SV, MDG, KrF, V. Men ikke fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Rødt – de svarte ikke i det hele tatt! Høyre svarte at spørsmålsstillingene ikke passet.

Leserinnlegg

Det er kanskje lenge siden våre lokalpolitikere var opptatt av transparens og åpenhet? I et demokrati er den åpne kontakten mellom politiker og folk av avgjørende betydning, om demokratiet skal fungere. Mye av kontakten går gjennom media, i form av kritisk politisk journalistikk og lederkommentarer. Men det er ikke slik at media har enerett på å stille spørsmål til dem som styrer. Det er heller ikke slik i et velfungerende demokrati at folk får si hva de mener en dag hvert fjerde år – og ellers skal sitte ned og være takknemlig for det som skjer. Media gir heldigvis plass til leserinnlegg fra flere enn folkevalgte.

Men at politikere ikke vil svare på direkte spørsmål fra borgerne, er etter mitt syn et tegn på at demokratiet sliter med helsa.

For meg er valg av løsning på Glommakryssing en så viktig sak at det blir avgjørende for hvordan jeg stemmer ved kommunevalget. For øvrig er jeg av den oppfatning at trasévalget må gjøres på nytt, med tunnel og trafikken lagt så langt utenom tettstedsbebyggelsen som mulig, det vil si langt nord for jernbanebrua.

Et annet valg

Jeg hadde bestemt meg for hvilket parti jeg skulle stemme på, men nå må jeg finne et annet fordi det er ett av de partiene som ikke svarte på FFFs spørsmål. Følgelig vet jeg ikke hva de står for i den saken som er så viktig for meg. Så da blir det et annet partis valgseddel jeg bruker, påført navn på politikere i andre partier som forhåpentligvis står redelig og fast når presset for «et bredt forlik» øker.

Og en sak til – er partipisken egentlig et greit virkemiddel i et demokrati?

Jane Kvebæk, Fetsund