Stadig tøffere å pleie

BALANSERER: - Vi har god kontroll, takket være en framoverlent ledelse i omsorgssektoren. Vi har ikke ventelister, men færre ledige senger enn før, sier Jan Haugerud, leder i Nannestads helse- og omsorgsutvalg. foto: elisabeth Lunder

BALANSERER: - Vi har god kontroll, takket være en framoverlent ledelse i omsorgssektoren. Vi har ikke ventelister, men færre ledige senger enn før, sier Jan Haugerud, leder i Nannestads helse- og omsorgsutvalg. foto: elisabeth Lunder

Artikkelen er over 1 år gammel

Pleiebehovet blir stadig mer omfattende, både i sykehjemmet og for hjemmebaserte tjenester, også i Nannestad. Noen pasienter krever en-til-en-bemanning.

DEL

Det går fram av siste månedsrapport fra virksomhetsleder Trude Helen Westerberg til helse- og omsorgs-politikerne i Nannestad. Politikerne møtes 12. juni. Westerberg legger ikke skjul på at situasjonen utfordrer, blant annet med utagerende pasienter, som også trenger skjerming.

Flere pasienter enn tidligere har sammensatte behov og behov for hyppig legetilsyn. Likevel har kommunen per dato ikke ventelister, og Nannestad leier heller ikke plasser utenfor bygda, slik mange kommuner tyr til. I sommer og til høsten overføres nær to stillinger fra sykehjem til hjemmebaserte tjenester.

– Vi har god kontroll, selv om opposisjonen ikke er enig, sier utvalgsleder Jan Haugerud (A). Han gir gjerne virksomhetsledelsen og de ansatte skryt:

– Det jobbes hele tiden med å ha oversikt, de improviserer med bemanning på tvers av avdelinger, og vi har grunn til å tro at kvaliteten på tjenestene er god, sier Haugerud. Han viser til at Nannestad hittil i år ikke har hatt «overliggere» i sykehus, og at det ikke er ventelister, bortsett fra tre søknader om langtidsplass. Disse er under behandling.

Bygger for 36 millioner

Nannestad planla opprinnelig å bygge om ei fløy på sykehjemmet til åtte omsorgsboliger. Forundersøkelsene avslørte imidlertid at det ville bli både kostbart og virke forstyrrende på institusjonens beboere. Nå skal det i stedet bygges nytt leilighetsbygg til 36 millioner i sykehjemmets hage. Der vil det være døgnbemanning i en fleksibel løsning med sykehjemmet. Husbanken yter 25 millioner til prosjektet.

– Vi er forsinket, men bygget skal stå klart innen utgangen av 2021. Da vil vi ha nærmere 30 omsorgsboliger med døgntilsyn. Det kaller jeg en styrking, sier Haugerud.

En ledig seng

Nannestad sykehjem hadde tidlig på året i snitt tre ledige sykehjemssenger. Etter april er tallet en (i gjennomsnitt).

LES Skal vi bli redde for å bli gamle?

LES Med aktivitetsvenner får vi til så mye mer!

LES Den utskjelte maten ble slaktet – men de eldre selv er fornøyde

FAKTA

Sykehjemsplass betales etter de seks første ukene med 75–85 % av inntekten.

Hvis pasienten har en hjemmeboende partner, gis «ektefellerabatt».

Omsorgsbolig betales med fast leiepris. I tillegg betaler beboer for tjenestersom mat, klesvask osv.

Trenden med å legge ned sykehjemssenger og bygge omsorgsboliger er initiert av staten.

Nannestad er av de siste Romerikskommunene som foretar vridning fra institusjon til hjem.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken