Landets farligste asylsøkere kan ikke sendes ut på anbud