Den siste uken er det til sammen registrert 1.860 nye smittetilfeller i Norge. Forrige søndag var tilsvarende tall på 1.990, og det har dermed vært en liten nedgang på 130 smittetilfeller.

– Smittesituasjonen i Norge er preget av flere utbrudd av muterte virus som er under avklaring, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Et av de største utbruddene med mutert og mer smittsomt koronavirus foregår i Ulvik i Hardanger, hvor det lørdag var til sammen 85 bekreftede smittetilfeller.

Siden fredag er det også påvist åtte nye mutanttilfeller i Bergen – uten at kommunen vet hvor de kan spores til.

– Vi har flere tilfeller med mutert virus som ikke er knyttet til hverandre, og der vi ikke klarer å spore hvor smitten kommer fra. Det gjør oss bekymret, sa smittevernoverlege Frank van Betten lørdag.

Uavklart

Det kan bli aktuelt med koordinerte tiltak på Vestlandet, forteller Nakstad.

– Det har vært møter mellom de berørte kommunene, Statsforvalteren, FHI og Helsedirektoratet lørdag for å vurdere smittesituasjonen og om det er nødvendig med koordinerte tiltak. Dette arbeidet er pågående, sier han.

Bergen og deres nabokommuner ba under møtet regjeringen om å innføre regionale tiltak etter samme modell som på Østlandet.

Bent Høie varslet lørdag kveld at regjeringen vil komme med en avklaring på tiltakene søndag formiddag. Bergen kommune har varslet at de vil holde en pressekonferanse søndag.

I Oslo, hvor smittetallene har vært synkende over lengre tid, ser tendensen også ut til å flate ut, sier Nakstad.

– Det generelle smittenivået har vært avtakende, men har nå flatet ut. Forekomsten av muterte virus er fortsatt uavklart i Oslo. Vi må forvente at det kan dukke opp flere tilfeller, sier han.

Kontroll i Follo

Lørdag ble det kjent at det første kjente utbruddet i Norge med den britiske mutanten av koronaviruset – i Nordre Follo – nå anses for å være over.

– Vi har så god kontroll som vi kan ha i denne situasjonen. Vi opplever i stor grad å være tilbake igjen på kurs der hvor vi var før dette utbruddet startet i begynnelsen av januar, sa kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

Det er innført svært strenge tiltak i en rekke kommuner på Østlandet, inkludert Oslo, som følge av utbruddene i Nordre Follo. Blant annet må de fleste butikkene på kjøpesentre holde stengt, og det er innført full skjenkestopp.

Venter med eventuelle lettelser

Det blir ikke aktuelt med lettelser før tidligst onsdag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Regjeringen vurderte forholdsmessigheten da tiltakene ble innført fram til 10. februar, og mener tiltakene er forholdsmessige i den situasjonen Nordre Follo og kommunene rundt har vært i med utbrudd av den mer smittsomme varianten av koronaviruset. Det påvises fortsatt nye tilfeller av den engelske mutasjonen i Nordre Follo, selv om kommunen anser at utbruddet er over, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.

I tillegg til utbruddene i Nordre Follo har et utbrudd med mutert virus ført til strenge tiltak i Halden og kommunene rundt.

Disse tiltakene, og tiltakene som gjelder i resten av landet, gjelder i utgangspunktet fram til neste onsdag. Men kan bli forlenget.

– Nasjonale og lokale tiltak vurderes fortløpende i lys av smittesituasjonen, sier Nakstad.