Solberg har med seg listen med nye tiltak når hun inntar Stortingets talerstol klokken 10, etter det NTB forstår.

Etter en halvtimes redegjørelse blir det en kort replikkrunde med de parlamentariske lederne. Opposisjonen har etterlyst at Stortinget i større grad involveres når nye tiltak blir innført.

Det er ikke kjent nøyaktig hvilke grep Solberg nå tar. Men kilder tett på prosessen i regjeringen viser til at både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) de siste dagene har snakket åpent om hvilke råd de har gitt.

Dramatisk økning

Bakteppet for redegjørelsen er en situasjon hvor viruset sprer seg raskt. Smitten er sterkt økende i de norske storbyene, men også i mer enn 60 norske kommuner er det utbrudd av covid-19.

Smitteøkningen har vært dramatisk de siste to ukene, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog. Han varsler at det kan gå mot en større nedstenging, hvis vi ikke gjør noe nå.

– I tiden fremover nå skal vi helst være hjemme og være så lite som mulig ute på besøk til hverandre som overhodet mulig, for å ta ned antallet kontakter, sa han til NRK onsdag.

Han viste til at FHI samme dag ba folk om å begrense antallet nærkontakter. FHI anbefaler at folk som bor alene, ikke har flere enn to–tre personer de er fysisk nær.

Lang liste

Guldvog sier direktoratet har anbefalt kraftfulle tiltak, men at barn, unge, utdanningssektoren og næringslivet skal skjermes i så stor grad som mulig. Konkret trekker han fram:

  • Enda sterkere tiltak for å hindre importsmitte.
  • Generelle tiltak for å hindre mobilitet på tvers av land.
  • Ta ned størrelsen på arrangementer og møteplasser, eventuelt stenge en del områder hvor mange folk møtes.
  • Grep for å unngå skjult smitte på fester, i forsamlinger, på serveringssteder, barer og idrettsarenaer.

I tillegg har FHI anbefalt at alle nærkontakter tester seg, og at voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden.

Til Stortinget

Nylig har både SV-leder Audun Lysbakken og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre krevd at Stortinget kobles tettere på når det kommer nye koronatiltak.

Solberg etterlyste sist uke i et brev til Stortinget en avklaring på hvordan nasjonalforsamlingen ønsker å bli holdt orientert om koronasituasjonen og tiltakene. Like etter ble det klart at hun skulle redegjøre.

Støre etterlyste i Dagbladet avklaringer av hvordan nye tiltak vil påvirke sårbare grupper, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte, og avveiningene som er gjort mellom ulike faglige råd.

Grensen er nådd for hva regjeringen bør kunne bestemme alene, og Stortinget må få komme på banen, slo Lysbakken fast overfor VG nylig.

– Det vi ser, er jo at beslutninger som griper langt inn i innbyggernes frihet blir tatt på svært kort tid, og heller ikke alltid i tråd med faglige anbefalinger, sa han.

(©NTB)