Lavinntektsfamilier som ikke kan få lån i vanlige banker, er fortsatt prioritert. Mer enn 90 prosent av dem som fikk startlån i 2020, hadde under 300.000 kroner i årlig husstandsinntekt.

Ordningen fungerer slik at kommunene låner midler til startlån fra Husbanken, som de låner ut videre til egne innbyggere. Et gjennomsnittlig startlån i 2020 var på 1,9 millioner kroner, som utgjorde snaut 87 prosent av gjennomsnittlig kjøpesum på 2,2 millioner kroner.

Det finnes flere ulike finansieringsmodeller innenfor startlån-ordningen. Modellen «eie først» innebærer både startlån og tilskudd fra kommunen til å kjøpe bolig.