– Formålet med regelen er å motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge. Kravet om å merke retusjert reklame vil bevisstgjøre forbrukere om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten.

Det sier Nina Elise Dietzel, seksjonssjef i tilsynsavdelingen hos Forbrukerrådet.

Fra 1. juni må alle retusjerte reklamebilder markeres med et spesielt merke. Dette gjelder også bilder publisert av influensere på sosiale medier, som bærer reklamert innhold.

Må merkes

Dietzel forklarer at enhver endring i kroppens fasong, størrelse eller hud må merkes.

– Reklamen må merkes uavhengig av om endringen er av større eller mindre karakter, understreker hun.

– Kravet gjelder for annonsører og den som utformer reklamen, herunder påvirkere. Kravet omfatter både reklamebilder og -videoer i alle medier. Utenlandske annonsører må merke retusjert reklame dersom reklamen retter seg mot forbrukere i Norge, forklarer Dietzel til Romerikes Blad.

– Visse utfordringer

– Blir det vanskelig å følge med på at alle følger disse reglene? Spesielt med tanke på influensere som er aktiv på flere ulike plattformer?

– Ja, det er selvsagt visse utfordringer her. Omfanget av reklame er veldig stort, både på sosiale medier, men også generelt på internett, reklame i magasiner og utendørsreklame. Annonsører og den som utformer reklamen har likevel et selvstendig ansvar for å sette seg inn i lover og regler som gjelder for virksomheten de driver. Forbrukertilsynet har publisert en egen temaside og en veileder slik at det skal være lett for næringsdrivende å forstå regelverket.

Dersom reglene brytes, kan man risikere å bli bøtelagt.

– Forbrukertilsynet vil i første omgang ha fokus på å veilede aktørene som er omfattet av merkekravet. Det er likevel viktig å være klar over at brudd på reglene kan få økonomiske konsekvenser i form av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, avslutter Dietzel.