Utvikling og bygging av nye boligområder i Gjerdrum pågår for fullt. Det bygges og etableres nye boliger i Brådalslia, i Kniplia og i Bekkeberget Hage. Fortettingen pågår i Ask sentrum med nybyggene Vestvang og Bonava-kvartalet vis a vis Raumergården. Et raskt søk på finn.no viser potensielt nye områder for boligutvikling, som salg av Rudsbakka 21 med et areal på 40.907 m2. Bare for å nevne noe.

Høringsfrist 22. april

Akkurat nå er Rapporten Reetablering av skredområdet – konseptvurdering ute på høring med frist 22. april. Visjonen er å skape en ravinepark i skredområdet som blir helt unik i Gjerdrum. Det legges frem to alternativer. Alternativ 1 innebærer en ravinepark uten bilvei som gir sammenhengende rekreasjonsarealer fra Brådalsveien til bebyggelsen i Ask sentrum. Alternativ 2 legger til rette for ravinepark med ny bilvei som innebærer å reetablere Fjellinna i en ny trasé.

Behov for tverrforbindelser

I mer enn ti år har politikerne i Gjerdrum diskutert behovet for flere tverrforbindelser på tvers av fylkesvei 120. I like mange år har beboere kjempet for en vei mellom Nystulia og Belstadsvingen, for å avlaste boligområder, og for å ta hensyn til det som er skoleveien til barna ved Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole. I alternativ 1 i konseptvurderingen er tverrforbindelsen Fjellinna fjernet med et pennestrøk.

Nok snakk!

Om kort tid åpner Gjerdrum kommune en midlertidig barnehage for omlag 100 barn i Brådalsgutua. Brådalsgutua er fra før gjennomfartsåren for alle i bygda, og binder boligområdene langs med Romeriksåsen sammen med Ask sentrum og knutepunktene Kløfta og Skedsmokorset. Derfor må innbyggerne i Gjerdrum våkne nå! Nå bør det være nok snakk, og det er nå vi som innbyggere har mulighet til å dele vårt synspunkt på om ravineparken bør etableres med en tverrforbindelse til fylkesvei 120 og en avlastningsvei for Brådalsgutua eller ikke. Etter 22. april kan det være for sent!

Lenke:

Gjerdrum veien videre - konseptvurdering

June Ragnif Johansen, Innbygger, Gjerdrum