Høstens kommune- og fylkestingvalg går av stabelen mandag 9. september. Men allerede nå er det mulig å forhåndsstemme.

Kommunene tar imot forhåndsstemmer og informerer om hvor valglokalene er, åpningstider og hvordan man går fram for å stemme. I perioden for forhåndsstemmegivning kan velgerne stemme i hvilken som helst kommune i landet, opplyser Valgdirektoratet i en pressemelding.

På valglokaler.no kan du også finne fram til hvor valglokalene er, enten det som er i nærheten eller andre steder i landet. Du finner også åpningstider til valglokalene både for forhåndsstemmeperioden og valgdagen.

Nye kommuner

Nytt i år er at velgere som er registrert bosatt i en kommune eller fylke som er berørt av kommune- og regionreformen skal velge representanter til kommunestyre og fylkestinget i den nye kommunen eller det nye fylket.

På Romerike gjelder dette velgerne i Skedsmo, Sørum og Fet, som blir til storkommunen Lillestrøm fra 2020, samt for velgerne i Aurskog-Høland, som går sammen med Rømskog fra 2020.

De senere årene har en stadig større andel valgt å stemme i forhåndsstemmeperioden. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 forhåndsstemte 24 prosent eller 585 250 velgere i forhåndsstemmeperioden. I 2017 stemte for første gang over én million i forhåndsstemmeperioden, noe som utgjorde 36 prosent av alle som stemte.

Tidligstemmer

Det har vært mulig å tidligstemme fra 1. juli. Tidligstemmegivningen er en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

Valgdagen er 9. september. Noen kommuner har to-dagers valg, her kan velgerne også stemme søndag 8. september.

På valgdagen(e) må alle stemme i den kommunen de er manntallsført i, det vil si den kommunen de var registrert som bosatt i per 30. juni 2019.

Velgerne kan bare stemme én gang. Det er viktig at alle tar med legitimasjon!