I januar underskrev Ahus og LHL-sykehuset en intensjonsavtale, som kunne bety at Ahus ville overta deler av det kriserammede LHL-sykehusets virksomhet.

Ifølge EUB sa Ahus-styret ja til dette i et møte onsdag denne uken.

Det betyr i praksis at Ahus vil overta LHLs aktivitet innenfor hjertekirurgi, stenting og utblokking.

– Dersom dette blir aktuelt for oss, ligger det i kortene at vi da også overtar ansatte, men det er for tidlig å si nøyaktig hvor mange som i så fall vil bli tilbudt jobb hos oss, sa Ahus-direktør Øystein Mæland til Romerikes Blad i januar.

Helse Sør-Øst må godkjenne

Etter det EUB kjenner til, skal Ahus nå ansette alle de ansatte og leie lokaler av LHL, men dette er ikke blitt bekreftet.

– Styret har godkjent inngåelse av avtale med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke om overtakelse av den invasive kardiologiske virksomheten på LHL-sykehuset på Gardermoen og en avtale om å leie areal av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke til elektiv kirurgisk virksomhet og diagnostikk i egen regi, opplyser Geir Boye Lindhjem, pressesjef ved Ahus, til EUB fredag.

– Avtalene om virksomhetsoverdragelse av hjertevirksomheten og leieavtalen av arealer ved LHL-sykehuset Gardermoen sendes nå til Helse Sør-Øst for godkjenning. Før avtalene er behandlet av styret for Helse Sør-Øst, vil vi ikke gå nærmere inn på innholdet i avtalen, sir Lindhjem videre.

Dersom Helse Sør-Øst også sier ja, vil Ahus kunne overta tusenvis av pasienter, samtidig som de får løst egne kapasitetsutfordringer.

LHL-sykehuset behandler rundt 5.000 hjertepasienter årlig på vegne av det offentlige, og har 55 årsverk knyttet til hjertebehandlingen.

I økonomisk krise

I januar uttalte LHLs generalsekretær Frode Jahren at det var tungt å gi opp hjertebehandlingen.

– Det var ikke dette vi drømte om da vi bygde det nye sykehuset. Men det offentlige har fått et nytt innkjøpsregime å forholde seg til, noe som har gjort det mye vanskeligere for dem å kjøpe kapasitet av private tilbydere som oss. Vi er derfor glade for at Ahus nå vil undersøke muligheten for å videreføre hjertevirksomheten i lokalene på LHL-sykehuset på Jessheim, i et av landets nyeste og mest moderne sykehusbygg, sa han til Romerikes Blad.

Sykehussatsingen på Jessheim ble aldri som tenkt, og store deler av tilbudet har allerede forsvunnet på grunn av økonomisk krise:

LHL–sykehuset

  • LHL-sykehuset Gardermoen ble åpnet på Jessheim Nord i februar 2018.
  • Kostnadsrammen for sykehuset var 1,4 milliarder kroner.
  • Sykehuset samlet driften i de tidligere Feiringklinikken og Glittreklinikken, men utvidet samtidig behandlingsrepertoaret.
  • LHL-sykehuset drives av pasientorganisasjonen LHL.
  • Sykehuset har kapasitet til 25-30.000 pasienter i året, men har ikke vært i nærheten av å utnytte kapasiteten.
  • Det er jobbet lenge med kraftige kostandskutt