Over 2,2 millioner har reservert seg mot telefonsalg, men mange av disse opplever likevel å bli ringt opp, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

– Forsikringsbransjen er en av bransjene som ser ut til å ha størst problemer med å følge reglene for telefonsalg. Derfor ser vi oss nødt til å ta opp dette med selskapene, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i tilsynet.

De fleste klagene til tilsynet henger sammen med unntaksreglene som regulerer hvilke forbrukere som kan ringes opp selv om de har reservert seg. Tilsynet viser blant annet til personer som klager på at de er ringt opp fordi de er medlem av en organisasjon som samarbeider med et forsikringsselskap eller tidligere kunder som blir ringt opp.

I tillegg til å sende brev til forsikringsbransjen, har tilsynet publisert en veileder om reglene for telefonsalg. De forventer at bransjen tar tak i problemene og følger reglene.