Lillestrøm kommune melder lørdag kveld at vannet er friskmeldt i store deler av kommunen.

« Det betyr at kokeanbefalingen oppheves for de fleste av kommunens innbyggere», skriver kommunen.

La kaldtvannet renne

Det er kommuneoverlege Bettina Fossberg som har friskmeldt vannet, i samråd med Mattilsynet og Nedre Romerike vann- og avløpsselskap. Det er tatt en rekke vannprøver de siste dagene, og alle prøvene viser at vannet er trygt.

– Vi har flere sett med prøver som er helt fine, og derfor har vi i dialog med Mattilsynet vurdert at vannet er trygt igjen i store deler av Lillestrøm, sier Fossberg.

Før du tar vannet i bruk, bør du ifølge Lillestrøm kommune:

* la kaldtvannet renne i ca. 5 minutter før du bruker det

* tømme varmvannstanken, slik at du får rent vann inn i tanken

– Vi anbefaler dette for å være føre var, for å spyle ut det lille en har i rørene sine, sier Fossberg.

Slik tømmer du varmtvannstanken: «Varmvannstanken kan tappers ved å åpne varmtvannskrana og la det renne til det kommer kaldt vann - det er beste måten å tømme den på. Står varmtvannstanken i rom med sluk kan den også tappes med hjelp av bunnplugg, hvis man vet hvordan det kan gjøres. I bygg med felles anlegg må dette håndteres av vaktmester.»

Unntak

Unntaket er Leirsund og Asak, hvor vann som skal drikkes og brukes til matlaging fortsatt må kokes.

En avklaring på Leirsund og Asak ventes mandag.

– Her venter vi ennå på siste prøvesvar. Leirsund og Asak ligger nærmere renseanlegget og fikk mye partikler i vannet sitt i starten, og derfor henger vi litt etter med prøvetakingen. Vi vil gjøre en ny vurdering, så fort vi har to sett med fine prøver med 12 timers mellomrom, sier Fossberg.

Ingen endring i Lørenskog

I Lørenskog kommune er det foreløpig ingen endring. Her anbefales fortsatt koking av vannet for innbyggerne som bor i dette området.