Siden 2004 har Ullensaker kommune samarbeidet med de andre kommunene på Øvre Romerike om IKT-tjenester gjennom det interkommunale selskapet Digitale Gardermoen (DGI). Tirsdag vedtok kommunestyret å melde seg ut av samarbeidet, og i stedet etablere egne IKT-løsninger.

I et tidligere brev fra Ullensaker-ordfører Tom Staahle har det kommet fram at DGI har utviklet seg til en umoderne og tungrodd bedrift. Kommunen har dessuten vært bekymret for økende kostnader i selskapet og ønsket å ha mer styring selv.

Som største kommune i samarbeidet står Ullensaker for rundt 30 prosent av finansieringen.

Ordfører Tom Staahle (Frp) varslet allerede i november i fjor at han vurderte å ta Ullensaker kommune ut av det interkommunale selskapet.

– Hardt presset økonomi

Under diskusjonen i kommunestyret var det flere av politikerne som stilte spørsmål ved om kostnadene er godt nok utredet.

– Kommunens økonomi er hardt presset. Det er ikke riktig å gå inn i et prosjekt vi ikke kjenner prisen på, sa Britt Othilie Knutsen (Ap).

Arbeiderpartiet fremmet et forslag om å fortsette samarbeidet med DGI. Dette fikk Ap, Sp, SV, Rødt og MDG sine stemmer, og falt.

 

Ønsker skyløsning

Ullensaker kommune ønsker å gå over til å bruke offentlige skyløsninger. Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) pekte på at dette ønsker DGI også:

– Skyløsninger er framtida og det virker veldig fornuftig. DGI sier de også skal den veien. Hvorfor kan ikke Ullensaker gå den veien i DGI-regi? spurte Oserud.

Ståle Lien Hansen (Frp) støttet forslaget om å melde seg ut:

– Det er gjort en grundig og god vurdering. Å bli i DGI hemmer oss i vår egen utvikling framover, sa han.

Fakta

  • Digitale Gardermoen (DGI) bleopprettet i 2004 for at Øvre-kommunene skulle spare IT-kostnader.
  • Medlemskommunene betaleretter folketall, og Ullensaker står for en tredjedel av inntektene til DGI.
  • Ullensaker varslet i november i fjor at kommunen vurderte å bygge egen datakompetanse.
  • Tirsdag vedtok kommunestyret i Ullensaker å melde seg ut av DGI.