Samarbeidsprosjektet NAV Eidsvoll Hurdal ble nylig lansert. Tanken er god, men hvordan forventer kommunene at kun én jurist skal ta seg av rettssikkerheten til 30.000 innbyggere?

Den 31. august var det offisiell åpning av NAV Eidsvoll Hurdal. Gjennom vertskommunesamarbeid skal medarbeidere samles for å utvikle og levere gode tjenester i et kompetent faglig felleskap, kan man lese på Hurdal kommunes hjemmeside. Videre fremgår det at samarbeidet skal legge til rette for lik praksis og økt rettsikkerhet for innbyggerne i de to kommunene.

Juristforbundet mener at denne type kommunesamarbeid kan være veien å gå for små og mellomstore kommuner, og vi heier på forsøket. Å styrke tjenesten gjennom tverrfaglig kompetanse er til det beste for innbyggerne. Men da må det også være tilstrekkelig med kompetanse for å ivareta det utvidede ansvarsområdet.

30.000 innbyggere

Det finnes 264 lokale NAV-kontor rundt i landets små og store kommuner, men kun 65 av dem har juridisk kompetanse. Hurdal har dessverre vært en del av denne dystre statistikken. NAV Eidsvoll derimot, har fram til nå hatt en jurist ansatt.

Det er derfor naturlig å stille seg spørsmålet; hvordan skal nye NAV Eidsvoll Hurdal ivareta rettssikkerheten til sine 30 000 innbyggere, med kun én ansatt med juridisk kompetanse? Det sier seg selv at dette er en ensom og umulig oppgave for et kontor som er ansvarlig for velferden til så mange mennesker. Det bekymrer oss i Juristforbundet.

Feil saksbehandling kan få store konsekvenser

Sammenslåingen begrunnes blant annet med at man i et faglig kompetent felleskap er bedre rustet for å levere gode tjenester til innbyggerne. En forutsetning for å få til det må være at NAV har et større fokus på den juridiske kompetansen, som en viktig aktør i et tverrfaglige tjenesteapparat.

På de lokale NAV-kontorene fattes det vedtak som har stor betydning for innbyggerne, det handler om folks velferd og deres rettigheter. I NAV – Klageinstans sin årlige rapport fremgår det kvalitetsavvik i hver tredje arbeidsavklaringspengesak.

I rapporten avdekkes det at veiledere ved NAV-kontorene i stor grad mangler nødvendig kunnskap om forvaltningsrett og saksbehandlingsregler. I tillegg viser det seg at vedtakene er mangelfullt begrunnet, hvilket fratar brukere mulighet til å forstå vedtaket som igjen vanskeligjør det å klage. Juristforbundet mener at dette er en rettsikkerhetsbrist som kan få store konsekvenser for den enkelte.

Gyllen mulighet

Alle kommer i kontakt med NAV i løpet av livet. Derfor er vi tjent med en velfungerende og profesjonell aktør som setter vår rettsikkerhet i høysetet. Da må også de lokale NAV-kontorene rigge seg i en tid der økt rettsliggjøring stiller høye krav til statlig og kommunale tjenester.

Vertskommunesamarbeidet mellom Eidsvoll og Hurdal gir nå en gyllen mulighet for NAV til å satse på en kompetent tjeneste som setter innbyggernes rettsikkerhet i fokus. Men da må de se verdien av juridisk kompetanse!

Cathrine Petersen og Benedicte Gram-Knutsen, Henholdsvis leder for Juristforbundet i NAV og leder for Juristforbundet – Kommune