Seks partier på Stortinget ble torsdag enige om en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli sier til NTB at han ikke har svaret på om dette er nok til å holde flyselskapene i Norge i lufta, men at hjelpepakken er en indikasjon på et bredt flertall på Stortinget om å redde norsk luftfart.

Myrli, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, sier krisepakken også setter krav til selskapene. Både aksjonærer og kreditorene må trå til, men spesielt for Norwegian er at selskapet i utgangspunktet ikke tilfredsstiller de sunnhetskravene regjeringen har satt for å gi hjelp.

Frykter monopol

– Er selskapet (Norwegian) sunt nok til at det er verdt å redde?

– Det vil tiden vise, vi håper jo det. Norwegian spiller en viktig rolle og har et godt rutetilbud som er viktig for folk og næringsliv – og det er mange arbeidsplasser.

– Men det stilles også krav til selskapet at de bidrar. Det er ikke sånn at Stortinget skriver ut blankofullmakter og sender sjekker. Det er krav til Norwegian om at de må levere på de punktene som er satt opp, sier Ap-politikeren.

Høyres Jonny Finstad, også han medlem av transportkomiteen, er klar på at krisepakken er nødvendig, også for å forhindre økt monopolisme i flymarkedet når koronakrisen er over.

– Konkurranse er alltid sunt. Høyre mener at konkurranse får det beste ut av selskaper og gir det beste tilbudet til forbrukerne. Jeg tør ikke å tenke på hva som vil skje dersom kun en aktør står igjen med monopol, slik det i praksis har vært tidligere – med både høyere priser og dårligere tilbud.

Forsøkt å balansere

Bransjen ba om en pakke på mellom seks og åtte milliarder. Politikerne la seg i det nedre sjiktet. Myrli sier situasjonen i Norwegian, SAS og Widerøe er forskjellige, og at de har forsøkt å balansere dette.

– Og så er det flere selskaper en de tre som ofte nevnes – det er helikopterselskaper med norsk driftskonsesjon, som også har betydelige utfordringer i nåværende situasjon. De er også veldig viktig både for næringsliv og ut fra beredskapshensyn, sier han.

Finstad mener pakken er viktig for å berge flymarkedet.

– Og forhåpentligvis også en start for å utvikle større kommersiell lønnsomhet for flyselskapene. Det vil gi større mobilitet i vårt langstrakte land og gi et enda bedre og rimeligere tilbud for oss flypassasjerer, sier Høyre-politikeren.