Sangerne Vidar Worum og Idun Thorvaldsen har fått med seg Lillestrøm-koret LillCanto i et samarbeid for å støtte arbeid med psykisk helse og forebygging av selvmord. Nå blir det egen støttekonsert i kirken den 19. mars til inntekt for organisasjonen LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

De siste årene har vi sett at psykisk helse har blitt et økende problem i samfunnet. Mange velger dessverre å avslutte livene sine i alt for ung alder. Noen kan oppleve at støtteapparatet er for svakt og dårlig tilrettelagt. Mange familier og enkeltpersoner opplever psykiske problemer og selvmord som tabubelagt og stigmatiserende i miljøene rundt seg.
Det er gratis inngang til støttekonserten i Lillestrøm kirke. Til gjengjeld håper arrangørene at de som kommer vil bidra med økonomisk støtte til saken, kontant eller med Vipps. Alle innsamlede midler vil gå til LEVE og deres arbeid med psykisk helse og forebygging av selvmord.

Men det handler ikke bare om å samle inn penger. Arrangørene ønsker å skape oppmerksomhet og åpenhet om saken, gi rom for refleksjon og noe påfyll av kunnskap om et tema som kan være vanskelig å forstå. Håpet er å bidra til økt innsikt i hva vi som enkeltmennesker og som samfunn kan gjøre for at flere skal velge å leve.

Jon Schultz fra LEVE vil ha en avdeling i konserten der han forteller om organisasjonens arbeid og om familiens erfaringer etter at sønnen valgte å avslutte livet for noen år tilbake.

Marianne Lund Smedsrød fra Rælingen er Leder for LEVE Akershus og gleder seg til konsert.
– Vi synes dette er et strålende initiativ, sier hun.

– Vi mener at en slik konsert er viktig fordi den setter fokus på et stort samfunnsproblem. Vi kan ikke lenger la være å løfte frem dette temaet i samfunnsdebatten, mener Marianne.

-Erfaringen vår er at mange etterlatte og berørte ved selvmord opplever at det fortsatt er et tabu forbundet med dette. Denne støttekonserten og andre arrangement som setter selvmord på dagsordenen bidrar til mer åpenhet rundt temaet, gir en opplevelse av å stå sammen. Dette angår oss alle!

LEVE’s formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord og bidra til å forbygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid. LEVE’s grunnleggende verdier er åpenhet, fellesskap og samfunnsengasjement. Det er også en viktig oppgave for LEVE å gi håp og støtte til etterlatte etter selvmord. Håp om at det er mulig å få et godt liv selv etter at den største katastrofen har rammet.

Torbjørn Ellingsen, leder i LillCanto, er glad for at koret kan bidra til å sette søkelys på en viktig sak på denne måten.
– Vi sa ja med en gang, da vi ble spurt om å bidra, uttaler han. Dette er et viktig samfunnstema, og vi er glade for å få muligheten til å være med og støtte saken. Nå håper vi at Lillestrømlingene kjenner sin besøkelsestid, og møter opp på konserten, fortsetter han, og forteller at koret gleder seg til å høre Vidar og Idun.

– Dette blir en fin opplevelse med mye bra musikk. Worum og Thorvaldsen er begge erfarne sangere og musikere. Kirkerommet i Lillestrøm kirke er et flott lokale for en slik konsert, og vil gi en fin ramme rundt arrangementet. Her blir det rom både for refleksjon, påfyll av kunnskap og en god musikkopplevelse, sier Torbjørn Ellingsen.

Idun Thorvaldsen er en av initiativtakerne til støttekonserten.
– Vi ser at dette er et tema som berører veldig mange, direkte eller indirekte, forteller hun.
– Mange strever psykisk, og evnen vår til å forebygge og støtte ser ikke alltid ut til å være god nok. Samtidig er det vanskelig å vite hvordan man kan bidra. I en travel hverdag er det ikke lett å fange opp og forstå når mennesker rundt en trenger hjelp. Selv om man forstår, kan det være vanskelig å vite hva man kan eller bør gjøre. Vi håper at vi med åpenhet og økt kunnskap og innsikt kan bidra til et samfunn der flere velger å leve, og ikke gir opp, forteller Idun.

– Vi opplever at det er stor interesse for arrangementet – både fra fjern og nær. Allerede før vi offentliggjorde konserten første gang, hadde vi pågang fra interesserte som hadde hørt om initiativet og gjerne ville komme. Nå krysser vi fingrene for at mange støtter arrangementet, og finner veien til Lillestrøm kirke 19. mars.

– Dette er noe av det mest givende jeg har gjort noen gang, forteller Idun, og historiene til de jeg har snakket med underveis, treffer meg midt i hjertet. Vi har alle vårt i livene våre, men å miste barnet sitt på denne måten må være noe av det aller tøffeste man kan komme ut for.
– Det er kanskje naivt, men tenk så flott om konserten vår kan gjøre en forskjell for noen, avslutter Idun entusiastisk.

Lillestrøm kirke, torsdag 19. mars kl 19.00.
Gratis inngang. Innsamling til LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord i forbindelse med konserten.