– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5.500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

En streik vil trolig føre til at alle rutebusser står, opplyser YS.

I tillegg kommer bussjåfører omfattet av LOs uttak. LO opplyser at de totalt vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik i første omgang.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO og YS har sendt sine varsler om plassfratredelse i det første streikeuttaket til Riksmekleren og NHO.

Bakgrunnen er årets lønnsoppgjør, som det mekles om hos Riksmekleren fra fredag av. Fristen utløper ved midnatt natt til søndag 11. april.

– Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra klokken 6, søndag 11. april, opplyser LO.

Varselet fra YS omfatter ansatte i busselskaper over hele landet.

– Vi håper selvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er nå opp til NHO. Å opprettholde kjøpekraften er både et betimelig, men også svært moderat krav i den situasjonen vi nå er i, sier Bornø.