Beretningen om et varslet mord

Hvorfor klarer vi ikke å forhindre det som i mange tilfeller nærmest er varslede mord?