Gå til sidens hovedinnhold

Mor dømt til 21 års fengsel for Lørenskog-drapene

En kvinne i 30-årene er dømt for å ha drept sine to sønner i Lørenskog i fjor sommer.

– Hun er dømt til 21 års fengsel. Jeg har lest dommen og snakket med sykehuset der hun er innlagt. Jeg skal møte henne i morgen tidlig, opplyser kvinnens forsvarer Gunhild Lærum som bekrefter domsslutningen til RB.

Dette er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Ane Evang under hovedforhandlingen.

– Hva er ditt førsteinntrykk av dommen?

– Det er en grundig dom som jeg nå skal gjennomgå med min klient, svarer forsvareren.

Moren er i tillegg til drapene også dømt for falske anklager mot barnefaren.

Det var TV2 som først omtalte dommen.

«Hevn mot ektemannen»

Det var 19. juli i fjor at de to guttene, Mikael (7) og Gabriel (1), ble funnet døde i en leilighet i Lørenskog. I den samme boligen ble moren funnet kritisk skadd.

Kort tid etter, da barnefaren ankom boligen, ble han pågrepet og siktet for å ha stått bak drapene på barna. Noen timer senere forsto likevel politiet at de hadde tatt feil og at barnemoren hadde forsøkt å legge skylden på ham.

Under rettssaken forklarte den tiltalte kvinnen at hun ikke husket å ha drept sine to barn, men erkjente at det ikke hadde vært noen annen i leiligheten i løpet av kvelden eller natten drapene skjedde. I dommen skriver retten at kvinnen har forklart at drapene var en form for hevn mot eksmannen, etter at de gikk gjennom et samlivsbrudd høsten og vinteren 2019.

– Dommen ser riktig ut. Det var en brutal henrettelse av barna og forsøk på å kaste skylden på vår klient, sier barnefarens bistandsadvokat John Christian Elden.

Ingen formildende omstendigheter

Kvinnen forklarte under rettssaken at hun var svært deprimert da drapene skjedde, men retten finner ikke at hennes sinnstilstand på gjerningstidspunktet er av betydning for straffutmålingen.

«Retten har funnet det bevist utenfor enhver rimelig tvil at drapene ble begått som en overveid beslutning og etter forutgående planlegging. Tiltalte hadde tid og mulighet til å veie for og imot, og hun valgte å gjennomføre begge drapene».

I dommen mot kvinnen skriver tingrettsdommer Anja Bech:

«Retten kan ikke se at det foreligger formildende omstendigheter i saken. Tiltalte bekreftet og erkjente at det var hun som utførte handlingene. Erkjennelsen har etter rettens oppfatning en begrenset betydning, og kan ikke karakteriseres som uforbeholden tilståelse. Bevissituasjonen var tilstrekkelig uten hennes forklaring».

600.000 i erstatning

Statsadvokat Ane Evang har lest dommen.

– Jeg konstaterer at retten er enig med påtalemyndigheten i straffeutmålingen, noe vi er tilfreds med. Ut over det har jeg ingen ytterligere kommentar til dommen, sier Evang til Romerikes Blad.

Kvinnen er dømt til å betale eksmannen – barnas far – 500.000 i oppreisningserstatning for drapene. I tillegg må hun betale 100.000 i erstatning for de falske anklagene mot mannen.

Tiltalte er også fradømt arveretten etter barna.