Sørum-kvinne er vgs-elevenes nye mobbeombud

EGET OMBUD: Elever ved videregående skoler har hatt eget mobbeombud siden 2016. Foto: Lisbeth Andresen

EGET OMBUD: Elever ved videregående skoler har hatt eget mobbeombud siden 2016. Foto: Lisbeth Andresen Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Janne-Marie Myrås (47) fra Sørumsand blir nytt elev-, lærling-og mobbeombud i Akershus.

DEL

Fylkestinget vedtok før jul å utvide den allerede eksisterende ordningen med elev-, lærling- og mobbeombud som et prøveprosjekt på inntil tre år.

Mandag vedtok fylkespolitikerne å ansette Janne-Marie Myrås fra Sørumsand i stillingen.

Ta andres perspektiv

Myrås har i dag en stilling som støttepedagog, og har tidligere blant annet jobbet som barnevernsmedarbeider og saksbehandler i barneverntjenesten.

Hun opprettet i 2015 enkeltmannsforetaket Familiehjelperen Myrås, som er registrert med nettopp barneverntjenester som hovedbransje.

I tillegg er hun barnetalsperson i fylkesnemnda i Oslo og Akershus for saker i tingretten, og hun har flere sertifiseringer blant annet innen samtaleteknikk, veiledning og kartlegging.

I søknaden viser Myrås til at hun har erfaring fra samarbeid med barn/ungdom og foreldre som befinner seg i en vanskelig situasjon, og at hun ser på evnen til å lytte, ta andres perspektiv og kommunikasjon som et viktig redskap for å oppnå samarbeid og skape relasjoner.

«Jeg er opptatt av at hver enkelt skal få hjelp til å se sine styrker og muligheter, fremfor sine utfordringer og svakheter. Jeg ønsker å bidra til mestringserfaringer, og mener at mestring på et område genererer mestring på andre områder,» skriver hun blant annet i søknaden.

96 søkere

En av hovedoppgavene til ombudet er å passe på at rettighetene til elever og lærlinger i videregående opplæring blir ivaretatt.

Ombudet skal være med og påvirke fylkeskommunens arbeid mot mobbing og annen uønsket adferd i skolen, i tillegg til å bistå elever og lærlinger som trenger råd og veiledning i forbindelse med videregående opplæring.

Her kan du lese elev-, lærling- og mobbeombudets årsmelding fra 2016.

Til sammen 96 søkere – 67 kvinner og 29 menn – meldte seg til stillingen.

Flere kandidater var aktuelle for jobben, men Janne-Marie Myrås ble foretrukket – og ifølge fylkesrådmannen gjorde hun et meget positivt og solid inntrykk i begge intervjuene hun deltok i.

«For å kunne forebygge mobbing og annen uønsket atferd ser hun det som viktig å være til stede på sosiale arenaer der ungdom er. Hun kjenner godt til de fem-seks mest brukte sosiale plattformene blant ungdom og vil kunne bruke disse aktivt i arbeidet. Hun nevnte også at hun har svært god kjennskap til lovverk og forskrifter på området,» heter det blant annet i begrunnelsen for hvorfor Myrås ble valgt.

– Sikre bedre hjelp

Kristelig Folkeparti har ivret for ordningen med mobbeombud, og partiets fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen fra Eidsvoll er glad for ansattelsen av Myrås.

VIKTIG JOBB: Fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen (KrF) er glad for ansettelsen av Janne-Marie Myrås. Foto: Bjørn Inge Jartun Rødfoss

VIKTIG JOBB: Fylkesvaraordfører Lars Birger Salvesen (KrF) er glad for ansettelsen av Janne-Marie Myrås. Foto: Bjørn Inge Jartun Rødfoss

– Jeg tror det vil være viktig for å jobbe forebyggende mot mobbing for de 22.000 elever som går i den videregående skolen i Akershus, sier han i en pressemelding.

Salvesen viser til at tusenvis av barn og unge jevnlig opplever å bli mobbet på skolen.

– Det er en alvorlig krenkelse av menneskeverdet, og for noen kan det bety en ødelagt barndom. Vi må sikre bedre hjelp til dem som opplever å bli mobbet. Derfor fremmet KrF et forslag om mobbeombud, sier Salvesen.

Romerikes Blad har foreløpig ikke fått kontakt med Janne-Marie Myrås.

Fakta

  • Fylkestinget vedtok allerede i februar 2001 å ansatte et elev- og lærlingombud i Akershus for bedre å ivareta elever og lærlingers rettigheter etter opplæringsloven.
  • Prøveordning ble gjort permanent i 2004.
  • Ombudet er fra juni 2010 en åremålsstilling på seks år. Nåværende ombud – Andreas Nilsson fra Oslo – er inne i sitt andre åremål.
  • I desember i fjor vedtok fylkestinget å utvide ombudsordningen med ytterligere en fulltidsstilling som et prøveprosjekt i tre år. Det ble samtidig vedtatt å endre navn på ordningen til elev-, lærling-, og mobbeombudet.

Kilde: Akershus fylkeskommune

Artikkeltags