– Det har vært en ulykke i krysset her. Det er en forkjørsvei, så vi mistenker kanskje brudd på vikeplikten, men det er litt tidlig å si. Vi etterforsker videre, sier innsatsleder Fredrik Edvardsen.

Smellen skaper noe trafikale problemer på stedet.

– Så vidt vi vet er det ikke noen personskader, men en er tatt med til en sjekk. Nå skal vi undersøke videre hva som har skjedd her, sier Edvardsen.