Misforstått prosjekt: – Forbipasserende ser tomta og lurer på om vi egentlig skjønner hvilket område vi jobber med

Interessen for leilighetene på nabotomta til Jessheim videregående har vært stor. Men lokalbefolkningen ser ikke for seg hvordan man skal kunne bygge attraktive leiligheter akkurat her.