I innlegg den 6 september skriver Marius Iversen fra PBL om misforståelsen i barnehagedebatten. SV mener det er PBL som misforstår med vilje.

Når snittet i private barnehagers årsresultat brukes som argument for at det ikke tas ut mer profitt enn nødvendig, glemmes det å si at ideelle barnehager også er en del av dette. Ideelle barnehager tar ikke ut profitt, og dermed gir ikke snittet ett korrekt bildet av kommersielle barnehagers drift. SV ønsker kommersielle barnehager ut av sektoren. Det å sammenstille tall fra ideelle, andre private og kommersielle aktører i barnehagesektoren i en felles boks, og så sette disse opp i mot nødvendige driftsmarginer er dermed ikke helt redelig.

De store kjedebarnehagene har høyere overskudd enn andre barnehager, og lavere lønnskostnader. Det er kjent gjennom artikler i blant annet Dagbladet den 26.05.19 at Espira ikke ønsker å ansette fagarbeidere eller pedagoger med erfaring, dette for å holde lønnskostnadene nede. Artikkel fra Utdanningsnytt 14 februar dette året viser at Gnist barnehagene har hatt over 7 barn per ansatte i sine barnehager. En barnehage bør faktisk også bemannes med rett personale. Stiftelsen Kanvas har f.eks som mål at 50 % av deres ansatte skal være pedagoger. De ansetter i disse dager pedagoger med mastergrad. Gjennomsnittet som Marius sverger til blir derfor ganske bra, men sier ingenting om lønnsnivået og bemanningstettheten i de kommersielle barnehagene.

Et annen misforståelse PBL adresserer er at foreldre er mer fornøyde med private barnehager enn i de kommunale. Dette medfører ikke riktighet, nyeste tall utgitt av Udir viser ingen signifikant forskjell i foreldrefornøydheten. Foreldreundersøkelsen i barnehagen er uegnet til å sammenlikne barnehager. Likevel brukes resultatene av PBL ofte til nettopp dette, og til å kåre hvilke barnehager som er best. Det er problematisk, og PBL bør slutte å bygge om under denne myten.

Marius viser også til tall både fra Telemarksforsking og Agenda Kaupang som viser at det offentlige hvert år sparer et milliardbeløp på å bruke private barnehager, sammenlignet med om alle landets barnehager var kommunale. Dette er en gammel misforståelse. Kommunene plikter å gi samme tilskutt uansett hvem som driver barnehagen. Kommunene sparer derfor ingen ting.

SV ønsker at skattepenger skal gå til barna, - ikke til profitt for kommersielle aktører. Da vil det vil bli mer penger til reell barnehagedrift og større økonomisk handlingsrom når partene skal forhandle om lønns- og arbeidsvilkår. Vi ønsker alle ikke kommersielle aktører velkomne til å levere gode velferdstjenester.