Gå til sidens hovedinnhold

Minneord over Gudbrand Gisleberg (1928-2021): «Gisleberg» hørte vi i telefonen når vi ringte Gudbrand. Det var skogsro i denne stemmen

Minneord

Minneord over Gudbrand Gisleberg

(bilde av Gudbrand i png-format vedlagt som egen fil)

Gudbrand Gisleberg ble født i 1928 og døde i april i år, 92 år gammel. Han hadde sitt liv og virke i skogen, han var tømmermåler, skogbestyrer, og herredsskogmester, senere skogbrukssjef. Uttrykket å være «Hel Ved» passer sjelden bedre på en person.

«Gisleberg» hørte vi i telefonen når vi ringte Gudbrand. Det var skogsro i denne stemmen.

I Gudbrands tid som herredsskogmester/skogbrukssjef endret stillingen seg fra å være veileder til å bli forvalter av lover og tilskuddsordninger. Men Gudbrand var ingen utpreget byråkrat; det var ute i skogen han var i sitt rette element. Gudbrand fortsatte å være den inspirerende læremesteren.

Gudbrand var en pådriver for kompetanseheving i skogbruket. Mange praktiske kurs i serien «Aktivt Skogbruk» ble arrangert takket være han. Den årlige skogdagen samlet både unge og gamle, og faglige tevlinger inspirerte til gode diskusjoner.

Gudbrand var så sentral i skogbruket i Nittedal og Skedsmo at han var med på styremøtene i begge skogeierlagene. Også her bidro han til faglig påfyll og inspirasjon.

Miljøomsynene kom sterkt inn i bildet mens Gudbrand var skogbrukssjefen vår. I Gudbrand hadde vi en som forsto skogeierne i møte med krefter som ikke tenker skogbruk som næring.

Noe som står igjen etter Gudbrand, er de mange skogsbilveiene som ble bygd i våre kommuner i hans tid. Veiene har stor betydning for skognæringen, og de er til velsignelse for mange turfolk, også.

Etter at Gudbrand ble pensjonist, gjorde han en stor innsats ved å være med å finne og merke eiendomsgrenser i skogen. Dette var noe han hadde sett at det var stort behov for. Gudbrands lokalkjennskap og autoritet kom her til sin fulle rett. Klare grenser har i ettertid bidratt til å hindre grensekonflikt mellom naboer.

Vi vil savne det lune smilet og den gode stemmen til Gudbrand. Vi er takknemlige for den store innsatsen hans for skogens sak. Skogeierne har mye å takke Gudbrand Gisleberg for.

Jon Aril Huseby

Hans Georg Molvig

Ragnhild Strøm Prestvik

Kommentarer til denne saken