Gå til sidens hovedinnhold

Mindre vedfyring i norske boliger

Mildere klima, bedre varmepumper, en økende andel nye ovner og bedret isolasjon av boliger har siden 2010 gjort et innhogg på 34 prosent i vedforbruket for norske husholdninger, ifølge SSB.

Vedfyring har vært en viktig del av oppvarmingen av norske husholdninger de siste 30 årene, men hovedkilden til oppvarming i Norge er elektrisitet. Vanligvis brukes vedfyring som supplementær kilde til oppvarming når det er kaldt ute.

Vedforbrenning regnes som CO2-nøytralt, og utslippene derfra inngår ikke det nasjonale regnskapet for klimagassutslipp. Metan og lystgass fra forbrenningen regnes inn, men disse utgjør en liten del av norske utslipp, skriver SSB. De fremhever i stedet svevestøv-utfordringene vedfyringen medfører.

Kommentarer til denne saken