Medieoppslag den siste tiden etterlater et inntrykk av et politi som er blitt fjernere fra befolkningen. Blant annet vises det til at politiet rykket ut på 64 000 færre oppdrag i 2018 sammenlignet med 2016 da politireformen ble innført.

Har ny organisering av politiet svekket vår politikraft lokalt? Til det vil jeg si et klart nei. Men ikke alt politiarbeid er synlig, og vi er til stede på en annen måte enn før.

Den registrerte kriminaliteten går ned, men inntar nye former. I dag bruker vi andre metoder og verktøy for å sikre trygghet, bekjempe og forebygge kriminalitet. Blant annet foretar politipatruljen langt flere avhør på stedet, med lyd. En konsekvens er at vi bruker mer tid på hvert oppdrag. Men samtidig ser vi at flere avhør på et tidligere tidspunkt bedrer kvaliteten, øker sjansen for oppklaring – og bedrer rettssikkerheten.

Vi er mer til stede i det digitale rom enn før. Vi ser at de største truslene mot barn og unge i dag er på nett. Det betyr at politiet også må forstå hvordan ungdom lever sine liv på nett, og vi må ha ressurser til å hjelpe dem der de er. Planlegger ungdom slåsskamp via sosiale medier, må politiet være både på nett og ute for å hindre volden.

Fravær av alvorlige hendelser får sjelden oppmerksomhet. Vi bruker ressursene på å skaffe oss kunnskap og forebygge alvorlig kriminalitet. Reformen har bidratt til å gi det forebyggende politiarbeidet et nødvendig løft. Med samarbeidsavtaler med kommunene, faste politikontakter, politiråd og egne forebyggende patruljer, er politiet nå i en annen posisjon til å profesjonalisere forebyggingsfaget.

Kravene fra samfunnet er høye, og det er ikke tvil om at vi utfordres på kapasitet. Vi er heller ikke i mål med reformen. Våre medarbeidere står i en skvis mellom ny og gammel struktur og jobber knallhardt hver dag for å levere trygghet til borgerne. Vi skal jobbe på nye måter, men samtidig forventes vi å være til stede og synlige på samme måte som før.

Bekymringen for at politiet blir fjernere fra befolkningen tar jeg på alvor. Jeg forstår godt frustrasjonen innbyggerne føler når de opplever at oppdrag må utsettes eller ikke kan prioriteres.

Politiet vil alltid måtte prioritere hva vi bruker ressursene våre på. Vi må finne en god balanse mellom tilstedeværelse, forebygging og beredskap i et kriminalitetsbilde som er grenseløst, digitalt og stadig mer komplekst. Jeg ønsker meg en bred samfunnsdebatt med flere stemmer, og ikke minst lokale aktører, om dette temaet fremover!

Ida Melbo Øystese, fungerende politimester, Øst politidistrikt

Innlegget ble først publisert i Fredriksstad Blad.