Gå til sidens hovedinnhold

Min identitet er knyttet til Romerike og Hallingdal, ikke hva fylket heter

Leserinnlegg

Senterpartiet flyr høyt på meningsmålingene. Senterpartiet er i ferd med å bli Norges mest populistiske parti, som stadig hopper på små og store saker uten samtidig å si et ord om hva det vil koste å gjennomføre tiltakene.

Senterpartiet vil oppløse Viken. Fylket er for stort og har fått med seg mange velgere som sier at det er dumt med et så stort fylke. "Jeg bor i Østfold, og har ikke noe forhold til Viken" eller "Jeg bor i Halden, hva har jeg til felles med de som bor på Haugastøl?" osv. er argumenter som fremmes.

Identitet skal man ikke undervurdere. Men om man bor på Helgeland, Hadeland, Hålogaland, i Lofoten, Vesterålen, Ryfylke, Rendalen, Toten, Numedal eller i Solør så påvirkes det ikke av hva fylket heter. Selv bor jeg på Romerike og har hytte i Hallingdal. Min identitet er knyttet til Romerike og Hallingdal, ikke hva fylket heter. Vi presiserer gjerne også om vi bor på Øvre eller Nedre Romerike.

"Viken er for stort", sies det, så derfor må det deles opp. Men Viken er mindre enn Innlandet, som innbyggerne der (inkl. Senterpartiets leder!) ikke vil dele opp! Viken er halvparten så stort som Finnmark før det ble slått sammen med Troms, men Finnmark er passe stort, sier Senterpartiet.

Hva betyr "fylket" i praksis for oss som innbyggere? Fint lite i hverdagen – som innbygger i snart 66 år i det som nå er Viken har jeg til denne dag aldri hatt behov for å oppsøke fylkesadministrasjonen. Kanskje har jeg fått noen brev derfra. For det er i praksis det dette handler om: administrasjonen av fylket. De som arbeider i fylkesadministrasjonen har overordnet ansvar for å administrere en del offentlige oppgaver innenfor et geografisk område. Og for de som arbeider i fylkesadministrasjonen vil en oppløsning av Viken bety en omfattende omorganisering som berører samtlige ansatte, de må søke på jobber i gjenetablerte fylker, de får kanskje nytt arbeidssted, andre oppgaver enn de hadde før eller er kvalifisert for osv. Hva det vil koste – økonomisk og menneskelig – sier Senterpartiet selvsagt ikke noe om.

Fylket ledes av fylkestinget, dvs. folkevalgte politikere. Den vanlige innbygger sin interesse for fylkespolitikken gjenspeiles bl.a. ved fylkestingsvalget, der valgdeltakelsen så vidt passerer 50 prosent. Fylkespolitikerne er tilnærmet usynlige i mediene – fordi sakene de arbeider med i praksis har liten interesse for folk flest.

Tidligere vekslet Ap og Høyre på å styre landet. Da var det "stø kurs", og de reverserte ikke hverandres reformer ... bare justerte tempoet litt. Særlig Ap er nå avhengig av ensaks- og særinteressepartier. Det vil gi en langt mer uforutsigbar og kostbar politikk.

Senterpartiet skal ha ros for å klare å samle oppslutning om en sak som i praksis har minimal betydning for folk flest. Men hvor lenge lar folk seg imponere av keiserens nye klær?

Finn Halling, Sørumsand

Kommentarer til denne saken