I kommunepolitikken er det ikke så veldig ofte at ideologiske ulikheter mellom partier og/eller politiske blokker barker sammen. For det meste handler kommunepolitikk om å finne gode – og ikke så reint sjeldent tverrpolitiske – løsninger for konkrete problemstillinger. Og det er bra – uten evne til å samarbeide om grunnleggende felles verdier hadde det for eksempel vært vesentlig vanskeligere å navigere kommunen vår gjennom koronakrisen vi står midt opp i.

Men kommer vi til spørsmålet om en barnehage eller skole skal drives av privat eller offentlig aktør da er vi i gang. Da dukker den opp – ideologien – også i Lørenskog-politikken. Det skjedde senest 9. desember. Da sto en sak om økt barnehagekapasitet på kommunestyrets agenda. Saken har fått en del oppmerksomhet og omtale her i Romerikes Blad.

Privat eller offentlig?

For oss politikere fra De Grønne er spørsmålet unøyaktig og en avsporing av det som egentlig er problemet. MDG er glad for alle som ønsker å bidra med kompetanse og kapital for å skape gode og trygge barnehager, vi satser sterkt på frivillighet og dugnadsånd fra organisasjoner,foreninger og enkeltpersoner. Men det vi vil, det er at offentlige penger går til barna og ikke til utbytte for aksjeeiere. Pengene skal forbli i Lørenskog, og ikke havne på en konto i Liechtenstein, på Cayman Islands eller i andre skatteparadiser. Derfor skiller vi ikke mellom privat og offentlig, men mellom ideelle og kommersielle eiere.

Vi ønsker ikke store barnehagekonsern velkommen i Lørenskog, men vi heier på frivillige organisasjoner som ønsker å bidra i samfunnet uten å ta ut gevinst på bekostning av barna, kommunen eller ansattes pensjonsrettigheter. Private seriøse aktører heier vi på. Om Norsk folkehjelp, Røde kors, Kirkens bymisjon, eller Norske Kvinners Sanitetsforening skulle finne på å starte en barnehage i Lørenskog hadde MDG selvfølgelig bare applaudert. Om private ideelle aktører skaper en barnehage for musikk, idrett, husflid eller friluftsliv da gir vi en tommel opp. Vi elsker mangfold. Så lenge en barnehage følger barnehageloven og ikke tar ut utbytte til eiere er det helt greit. Mangfold er ingen trussel for et samfunn, det er en styrke.

Lørenskog MDG ble, sammen med Arbeiderpartiet, etter 9. desember nærmest beskyldt for å ha byttet side og sviktet de andre posisjonspartiene ved å stemme for opposisjonens forslag i kommunestyre etter å ha stemt mot opposisjonen i formannskapet. Det er selvfølgelig ikke sant at vi har forlatt vår utgangsposisjon. Forslaget i formannskapet gikk ut på å åpne for private og ideelle aktører. Det kunne MDG ikke stemme for. I kommunestyret ba KrF derimot om å åpne for kun ideelle aktører, og det har Lørenskog MDG ingenting imot.

MDG har fulgt både samarbeidsavtalen og sitt eget partiprogram, som begge åpner for ideelle aktører, men stenger for private kommersielle aktører som tar utbytte. Og for alle som fulgt litt med i MDGs politikk burde det ikke akkurat komme som en stor overraskelse.

Ernst-Modest Herdieckerhoff, talsperson for Lørenskog MDG, Lørenskog