«Over åtte av ti elever trives på skolen, men andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn. Det viser tall fra Elevundersøkelsen 2022

Slik starter et oppslag i Romerikes Blad lørdag 21 januar. Elevundersøkelsen 2022 viser at det har blitt mer mobbing i skolen sammenlignet med 2021 – og mobbetallene i skolen øker på alle trinn.

Undersøkelsen viser blant annet at digital mobbing øker på 7. og 10. trinn, at mobbing er mest utbredt blant jenter på 7. trinn, og at mange elever har blitt mobbet av voksne.

Nullvisjon

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier at mobbetallene i undersøkelsen er alvorlige. Hun gir klar beskjed til alle som jobber med barn i skolen at de må se hvordan man kan jobbe med et godt og trygt skolemiljø.

Også i Rælingen har undersøkelser og forvaltningsrevisjon vist at mobbing på skolene er et problem. Kommunestyret har til og med vedtatt en nullvisjon når det gjelder mobbing, men det er ikke vedtatt noen konkrete tiltak for å stoppe dette.

Rælingen Høyre mener, i likhet med kunnskapsministeren, at det må jobbes med konkrete tiltak på den enkelte skole. Derfor har Høyre flere år på rad i våre budsjettforslag foreslått å sette av midler til hver enkelt skole til mobbetiltak.

Dette som en stimulans til skolene for å finne de rette tiltakene.

Faller utenfor

Ved behandlingen av årsbudsjett for 2023 la Høyre og Venstre fram forslag om 500.000 kroner til tiltak mot mobbing og bedring av skolemiljø som skolene selv skulle disponere.

I tillegg foreslo vi 600.000 kroner til å etablere oppsøkende ungdomsteam, nettopp for å fange opp ungdom som faller utenfor.

Vårt forslag om kurs for ansatte i skolen i å forebygge og håndtere vold og trusler, vil også være med å gjøre skolemiljøet tryggere.

Dessverre fikk forslagene bare stemmene fra Høyre, Venstre og FrP. Flertallet med Ap i spissen stemte ned forslag som kunne bidra til bedre skolemiljø og mindre mobbing!

Når elevundersøkelsen viser at mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene, er det grunn til bekymring. Og det er desto viktigere å komme med tidlige tiltak.

Derfor har Høyre skolemiljøet høyt på dagsorden. Bare synd at flertallet i kommunestyret i Rælingen ikke ser behov for å gjøre noe mer.

Heldigvis viser elevundersøkelsen at de fleste elever trives på skolen, men vi ser med bekymring på nedgangen i elevenes opplevelse av skolemiljøet.

Gro Langdalen, gruppeleder Rælingen Høyre