Det sier lederne i Ullensaker Mental Helse, Anne Berit Berntsen Moen og Eli Sundseth, som likevel forstår at politiet enkelte ganger må kobles inn.

De har begge merket seg sakene RB hadde i mai, der det framgikk at politiet har hatt 940 såkalte psykiatrioppdrag siste år, og at disse øker på bekostning av lovpålagte oppgaver.

– Å bli hentet av politiet er veldig traumatisk for den personen det gjelder – og også for eventuelle barn og andre pårørende. Hva tenker naboene når de ser at politiet er hos naboen?

Kun ett parti har svart

Mental Helses lokallag har henvendt seg til alle de politiske partiene i Ullensaker, om temaet psykisk helse og ønsket om egen «psykebil».

Bare ett parti, MDG har svart, ifølge kvinnene.

Nå utfordrer duoen alle politiske partier fram mot høstens stortingsvalg.

– Vi ønsker «psykebil» i Helse Sør-Øst og ved Ahus sitt inntaksfelt. Nå er det mange som ikke får den hjelpen de trenger i det hele tatt, da folk blir syke utenom normal arbeidstid også. Vi har fått henvendelser fra flere som er blitt avvist ved legevakta, forteller de.

– Vi skjønner at en med hjerteinfarkt må gå foran i køen. Men hvorfor skal folk avvises? Norge har høy selvmordsrate, påpeker de.

Vil satse på psykisk helse blant eldre

Fram mot valget vil de i tillegg ha oppmerksomhet om at alle kommuner må få faste psykologer, akkurat slik som når folk går til fastlegen sin. Fastlegene har sjelden nok kompetanse og må dessuten bare henviste videre i systemet, påpeker de to.

Mental Helse er også opptatt en ny ordning, såkalt erfaringsmedarbeidere. Det er mennesker som selv kan noe om akkurat temaet det skal jobbes med. Det kan også trengs i psykiatrien, mener de.

Mental Helse vil dessuten gjøre psykisk helse blant eldre til et eget satsingsområde. Det blir deres prioriterte sak kommende høst.