Det ble ikke tatt godt imot i Ap etter valget i 2019 at samarbeidspartner i den foregående fireårsperioden, Sp, gikk til Høyre, Frp og KrF for å få ordførermakt. Gudbrand Kvaal fra sammenslåtte Rømskog kommune kapret ordførerklubba i den nye kommunen, til tross for at Ap og Roger Evjen fikk hele 39,1 prosent av stemmene. Senterpartiet gjorde imidlertid også et godt valg med 25,5 prosent.

Det borgerlige firkløveret trives tilsynelatende godt med samarbeidet. På meningsmålingen InFact har gjort på oppdrag fra Romerikes Blad og Indre, har Sp, Frp, Høyre og KrF 20 mandater, mens Ap, SV, MDG og Rødt får 15. Klar borgerlig ledelse, hvis Sp fortsetter i sentrum/høyre-koalisjonen mot at de beholder ordføreren. Frp er litt større enn Sp på vår måling, men jeg tror ikke Sp vil sørge for Frp-ordfører. For Sp er målet å beholde ordførermakta med støtte fra høyresida. Går ikke det, tror jeg heller partiet foretrekker Ap. De to partiene har flertall på dagens måling.

Her ligger Roger Evjens mulighet til igjen å bli ordfører. Ap får god oppslutning på partibarometeret med nesten 32 prosent. Evjen er dessuten den klart mest populære når innbyggerne blir spurt hvem de ønsker som ordfører, med hele 37 prosent, mer enn dobbelt så høy oppslutning som opponentene.

Kvaal stiller ikke til valg. Per-Steinar Slang (41) er ny listetopp. Han er et ubeskrevet blad i politikken og har ikke sittet i kommunestyret tidligere. Føler han seg klar til å bekle ordførervervet? Uansett er han opptatt av rovdyrspørsmålet, og der føler han seg naturligvis mer hjemme i retning Frp enn SV og MDG.

Når det er mye snakk om Ap og Sp, skyldes det at det er disse partiene som har hatt ordføreren i kommunen siden sammenslåingen i 1966, da Aurskog, Nordre Høland, Setskog og Søndre Høland kommuner ble slått sammen til dagens Aurskog-Høland. Etter valget sist ble også Rømskog innlemmet i storkommunen.

Aurskog-Høland har vært en Ap-bastion, men i tre perioder har Sp styrt med støtte fra de borgerlige. Først av Karin Gulbrandsen (1999–2007) og altså Kvaal i inneværende periode. Høyre har slitt med å få fotfeste i jord- og skogbruksbygda, og får 13,5 prosent på vår kommunemåling. Frp har gjerne vært det største av de to høyrepartiene ved de siste valgene.

Selv om de rødgrønne har hengt sammen på riksplan lenge, er uvanlige allianser nokså vanlig i lokalpolitikken. «Ordførerpartiet» Sp har fått nettopp det oppnavnet fordi det så ofte makter å manøvrere seg i posisjon ved å samarbeide like godt til høyre som til venstre. Ideologi teller ofte mindre enn personkjemi og personlige ambisjoner lokalt.

Så selv om Ap ble grinete for fire år siden, hører det med til historien å minne om at et særdeles jevnt kommunevalg i 2011, førte til at mangeårig Ap-ordfører Jan Mærli og Frp inngikk valgteknisk samarbeid. I nødens stund, får jeg tillegge. Partiene klarte ikke å bli enige, og en stund var det reell fare for at ordførervalget kunne bli avgjort ved loddtrekning. Valgloven slår nemlig fast at dersom ingen av kandidatene har flertall etter to avstemninger, må det tombola til.

Mærli advarte sterk mot dette, og sa at kommunen ville bli kalt for bingo-bygda. Senterpartiets Lars Henrik Sundby (Sp) spilte den gang høyt i kampen om klubba, men til slutt valgte Fremskrittspartiet og Kari Mikkelrud å støtte Mærli som sikret det største partiet Ap fire nye år med ordfører, med henne som vara.

Sp sitter med nøkkelen, og fortsetter trolig med ordføreren. Ap og Roger Evjen (49) sitt håp er at et voksende og selvsikkert Frp setter foten ned og krever klubba som største borgerlige parti. Det kan bringe Sp til Ap.