«Det er en myte at norsk veibygging ikke har vært effektiv»

Av