Utgjør USA en trussel mot sikkerheten og stabilitet i verdenssamfunnet?

Av