Man må jo undre hva slags hjelp den alminnelige borger kan forvente