Flere burde endre planer og underordne seg værgudene på dager som dette