Det er på høy tid at vi lytter til ungdommen.

Av

Det er på høy tid at de folkevalgte tar ungdommen på alvor.