Trygghet for innbyggerne?

Av

Det er grunn til å stille spørsmål ved om kommunen har et etablert system for ivaretagelse av tryggheten til innbyggerne i Nannestad.