Kjeller Flyplass - et unikt kulturminne i norsk historie

Av