MAI-senteret og Skårer gård: Vil ordføreren presse en firkantet kloss inn i et trekantet hull?

Av