Økt stress og psykiske problemer er et stadig større problem i den videregående skolen. Da må vi søke politiske løsninger som holder vann – ikke lettvinte løsninger på et større problem.

Fra og med skoleåret 2016-2017 ønsker Høyre og kunnskapsminister Røe Isaksen å innføre en fraværsgrense på ti prosent.

Vi i AUF mener dette er en grunnleggende dårlig idé som vil ramme de svakeste elevene.

Slik kunnskapsministeren framstiller saken kan det virke som om alle elever er kroniske skulkere og at dette nå endelig skal gjøres noe med. Lenger fra sannheten kan man ikke komme.

Årsakene til fravær kan være mange. Vi i AUF mener at løsningen ligger i bedre dialog mellom skole, foresatte og elev. En fraværsgrense vil i verste fall føre til at de som sliter mest blir skjøvet ut av skolen. Det er ikke holdbart.

Første halvår i første klasse har elevene 28 timer geografi. Den nye regelen fører da til at dersom en er borte i tre av disse, så får en ikke karakter i faget. Framfor å se bak problemene – hvorfor er eleven borte? Mobbes eleven? Sliter eleven psykisk? – er kunnskapsministerens løsning lettvint.

Fraværsgrensa er både urettferdig og mistenkeliggjørende. Vi tror at elevene i den norske skolen presterer bedre uten en fraværsgrense hengende over seg, og ønsker å la det være opp til læreren å bedømme om det er nok grunnlag for å gi karakter i et fag. Det handler om tillit, både til læreren og eleven.

Kunnskapsministeren har gjentatt til det kjedsommelige at dette skal hjelpe elevene – ikke ramme dem. Det kan nesten virke som om han har forstått noe elevene ikke har forstått. Til det ønsker vi å si: Skyld ikke på speilet om ansiktet er skeivt.

AUF stiller seg bak en rekke organisasjoner som har tatt til orde mot fraværsgrensa, og håper kunnskapsministeren vil gjøre det samme.

Det er ikke for sent å snu, Isaksen!