Jeg har sett elever ved lokale barneskoler sparke, spytte og slå både lærere og medelever

Av

Gjennom mitt arbeid er jeg i stadig kontakt med skolene i distriktet. Et arbeid som er både givende og interessant.