– Det er dramatisk forskjell på hvordan vi mobiliserer stilt overfor umiddelbar og snikende fare