Kjeller flyplass - Vi må redde stumpene for fremtidige generasjoner

Av