Gå til sidens hovedinnhold

«Journalistikk som virker»

Artikkelen er over 6 år gammel

I journalistikken er det særlig én disiplin som gjør journalister stolte. Det er journalistikk som får konsekvenser. Lørdag kunne du lese at i . Konsekvensen er at voldsutøverer er gått fri.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Funnene som politiet selv har gjort, er en direkte konsekvens av serien «Vold i hjemmet» som RB kjørte i mars i år. Serien avdekket et misforhold mellom antall anmeldte forhold og fellende dommer på Romerike. I artikkelserien ble det også reist kritikk mot politiet for dårlig etterforskning. Politiet svarte med å nedsette en egen arbeidsgruppe. Gruppens konklusjoner er både nedslående og oppsiktsvekkende. Det tjener dog politimester Bjørn Vandvik ved Romerike politidistrikt til ære at arbeidsgruppen ble nedsatt.

At den interne rapporten feller en så hard dom over eget arbeid, vitner om takhøyde, transparens og en underliggende vilje til public service. I denne saken er det med andre ord to demokratiske prosesser som glir inn i hverandre og produserer et resultat til gagn for allmennheten og spesielt for alle som lever under vold i nære relasjoner.

Vi lever i en tid hvor det hevdes at grasrotjournalistikk, sosiale nettverk og bloggere kommer til å overta for tradisjonelle nyhetsorganisasjoner hvis vi fases ut. Det er nemlig ingen hemmelighet at mediebransjen sliter tungt. Jeg våger likevel påstanden om at uten en profesjonell og kritisk lokalavis, ville ikke etterforskningen av vold i nære relasjoner kommet i søkelyset på denne måten.

Serien var nemlig veldig ressurs- og arbeidskrevende. Siden dommer ikke er elektronisk søkbare tilbake i tid, måtte vi fysisk i retten for å finne dem. Vi har ikke tall på hvor mange permer eller dommer vi måtte bla gjennom for å finne fram til de aktuelle dokumentene. Med oss hadde vi et skjema. Det inneholdt informasjon om alder, relasjon, kjønn, kommune, etnisk bakgrunn, geografi, gjerningsperson, tidligere straffedømt, tilståelse og straffeutmåling. All denne informasjonen ble til slutt lagt inn et regneark. Funnene ble senere brukt i grafikker utarbeidet for hver enkelt kommune på Romerike, publisert på nett og papir. Å få modige barn og voksne til å fortelle om vold, var også krevende. Tre reportere jobbet full tid over lang tid med å ferdigstille serien.

Bloggere og brukere av sosiale medier har ikke ressurser eller kompetanse til systematisk over tid å drive denne typen gransking. Behovet for uavhengig gransking og kontroll er ikke synkende. Velgere nasjonalt og internasjonalt uttrykker synkende tiltro til politikere som sine ombudsmenn og ombudskvinner.

Vår oppgave er å være en garantist for at befolkningen kan få sakene sine kontrollert av en uavhengig tredjepart. Vi er altså noe mer enn en nyhetsformidler. I våre beste stunder representerer vi også en forsikringsordning. Det ligger i det vi på fint kaller samfunnsoppdraget vårt. Akkurat i dag leverer vi i henhold til dette oppdraget. Derfor er journalistene i RB stolte i dag.

Kommentarer til denne saken