Norge, et skatteparadis

Av
DEL

Leserinnlegg 

Noen form for skatt har vi i Norge betalt i flere hundre år. Den første skatten som ligner litt på det vi har i dag kom på slutten av 1800-tallet. Norge, som vi kjenner det, er rett og slett bygd opp med hjelp av skatter.

Store norske leksikon definerer skatt som noe «som stat og kommune pålegger borgerne uten at disse får direkte motytelser.». Skatten skal dekke fellesskapets utgifter, gi økonomisk utjevning mellom innbyggerne og virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd.

Det meste av skatten går til staten, noe går til kommunene og den minste delen går til fylkene.

Fellesskapets utgifter er f.eks. helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel.

Økonomisk utjevning er at de som tjener mye skal bidra mye og de som tjener lite skal bidra mindre.

Å virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd betyr f.eks. at staten legger på ekstra skatt på noen varer, som de ønsker at vi skal bruke mindre av. Et eksempel på det er avgiften på sukker og tobakk.

Gjennom et helt liv får vi tilbake veldig mye av den skatten vi betaler inn, faktisk får vi tilbake på skatten allerede før vi har begynt å betale inn noe. Her kommer noen eksempler på hva vi får:

· Gratis oppfølging fra jordmor og lege allerede da vi ligger i magen til vår mor

· De fleste kvinner i Norge føder sine barn, gratis, på sykehus

· Gratis helsesjekker og vaksineringer da vi er barn

· Gratis helsehjelp hvis vi blir syke opp t.o.m. 16 års alder

· Gratis 10-årig grunnskole

· Gratis videregående utdanning

· Gratis høgskole/universitet. Det man betaler i terminsavgift går til studentsamskipnaden og bøker får man stipend til. Noen må flytte for å studere, men å leve er ikke gratis uansett hvor man bor. Selve utdanningen er gratis.

· Hvis vi er uheldige og blir syke og må oppsøke lege eller sykehus, kanskje få medisiner, så betaler vi det opp til en viss grense. Etter at den summen er betalt inn så er det gratis resten av året

Noen steder i Norge kan man velge og få alle de her tjenestene fra et privat sykehus eller en privat utdanningsinstitusjon. Når noe er privat så innebærer det nesten alltid at den/de som eier stedet skal kunne ta ut en gevinst. Ønsker du at dine skattepenger skal gå til gevinst til noen eller ønsker du at dine skattepenger skal gå til tjenestene uten å passere noens lommer?

Jeg ønsker at tjenester til kommunens innbyggere skal drives av kommunen, så at ikke noen tjener penger på det alle trenger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags