Gjerdrum trenger en næringsstrategi

Av

Vi må skaffe oss kunnskap om hvilke næringer som kan være aktuelle for Gjerdrum, og gjøre oss attraktive for disse.