For noen år siden tok man hest og kjerre inn til Lillestrøm for å selge sine hjemmedyrkede grønnsaker på torget, og kom ikke hjem før sent på kvelden. I dag kan man pendle fra Fetsund til Skien på jobb og rekke å spise middag før du kjører unga på trening på Dalen. Om noen tiår kan man sikkert jobbe i New York og bo på Garderåsen, og allikevel rekke å hente barna i barnehagen før klokka fem.

Tiden står ikke stille og utviklingen skjer fortere enn det vi kanskje liker å tenke på. Kommunen må følge denne utviklingen og bør ligge i forkant for å opprettholde den gode kvaliteten på tjenestene og den utviklingen innbyggerne har behov for i framtiden.

Hva er viktig?

Hva vil man med denne kommunesammenslåingen og hva er viktig? Er det navnet på kommunen, kommunegrensene og hvem som sitter i kommunestyret, eller er det for å sørge for at vi står enda bedre rustet til å heve kvaliteten og utvide tilbudet på tjenester til innbyggerne i framtiden?

Tanken på å bevare ting som de er i dag kan være fristende, men hvor bærekraftig er det på lang sikt? Med den raskt økende befolkningen i våre områder og den teknologiske utviklingen som foregår, kan det bli tøft for en kommune med få innbyggere.

Vi skal møte framtiden med gode skoler, god eldreomsorg, gode barnehager og et godt miljø. Ansvaret og oppgavene til kommunene vil øke, og vi har nå en unik mulighet til å være med på og bestemme veien videre.

Er det på tide å møte framtiden sammen som én stor kommune eller skal vi fortsette som før?

Forhandlingsavtalen som ligger til grunn for kommunesammenslåingen gir et bra bilde på hva dette kan bety for deg.

Les den og bruk stemmeretten din 30. mai, for å bli med på og forme framtiden i din egen kommune.

Jeg mener vi kommer til å stå sterkere sammen, så jeg stemmer JA til en kommunesammenslåing mellom Fet og Skedsmo.